Сатен плуг PA

Мулти плугът на ЕВАК е една иновативна и надеждна машина, използвана предимно за плитко изораване на стърнище. Доказано е, че в сравнение с конвенционалните плугове, оре почвата с по-висока скорост и обхваща по-голям периметър на работа. Следователно спестява време и гориво.

Технически характеристики

  • Устойчива конструкция от лята стомана, проектирана от ЕВАК.
  • Доживотна гаранция срещу счупване или огъване.
  • Предпазен болт в случай на сблъскване с камък.
  • Подсилена рама от кух профил 150×100×8.
  • Преместване на опорно регулиращия възел за работа, вътре или извън браздата. Метално дълбочинно колело.
  • Модели от 4-ри до 12 корпуса.

Спецификации

Моделите от 9 до 12 корпуса, се предлагат и в три реда, по избор. По този начин центъра на тежестта на машината се доближава много до трактора. В този случай, зад машината се монтират един ред пружини за по-добро изравняване на терена.

Технически характеристики Мулти плуг PA
PA 4 PA 5 PA 6 PA 7 PA 8 PA 9 PA 10 PA 12
Работна ширина (m) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,50
Врой Палещник 4 5 6 7 8 9 10 12
Палещник (in) 8 / 12
Тегло (kg) 450 650 780 860 930 1020 1100 1320
Мощност (HP) 70
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
240

Картини-Видео