Окопен култиватор BS

Окопният култиватор на ЕВАК е проектиран за ползване от големи или малки земеделски стопани за икономично отстраняване на бурени при отглеждане на окопни култури. Прилага се много лесно при отглеждане на царевица, слънчоглед, памук, захарно цвекло и при всички видове почва. Култиваторните секции имат независима система на окачване и всяка една може да обработва неравностите на земята, поддържайки стабилна дълбочина на работа.

Технически характеристики

  • Главна ос от кух профил 100×100×6 за тежък режим на работа.
  • Широчината на култиваторните секции се променя лесно върху оста.
  • Пружини на Bianchi 32×12mm, които се преместват лесно.
  • Клемни пружини на всяка секция, служещи като амортисьори.
  • Метални дълбочинни колела с уплътнен шарнир и скрепер.
  • Назъбени предпазни дискове и гарлач на Bellota.
  • Контейнер за тор, с два отвора за наторяване на всеки ред.
  • Управление, хидравлично или ръчно и с плъзгане.
  • Модели от три до тринадесет реда.

Спецификации

Технически характеристики Окопен култиватор BS
B3S B5S B7S B9S B3SL B5SL B7SL B9SL
Врой редове 3 5 7 9 3 5 7 9
Разстояние (cm) 70/75/96
Тегло (kg) 350 525 750 885 520 690 855 1065
Тог (lt) ---- 300 400 480 600
Транспортна ширина (m) 2,10 3,20 3,20 3,90 2,10 3,20 3,20 3,90
Брой пружини 9 13 19 15 9 13 19 25

Картини-Видео