Култиватор ΕΤ

Култиваторът ΕΤ на ЕВАК е специално разработен за подготовка, подравняване и разрохкване на почвата преди пролетното засаждане. Високата скорост на работа, широкият работен захват и минималното износване на компонентите, го определят като най-икономически изгодното решение за оптимално добро качество на почвата преди сеитба.

Технически характеристики

  • Четири реда пружини 32×10 тип 'S' подсилени, от Bianchi.
  • Ножове за двойно рязане от специална сплав за голяма устойчивост срещу износване.
  • Височина от земята 400mm.
  • Подсилен кух профил 50×50×4mm.
  • Устойчив стълбец на три места, от подпори с перфорация Φ48×4mm.
  • Независими един от друг ножови валяци за тежък режим на работа, с хидравлично или ръчно управление.
  • Използва се за рохкави, средни или тежки за обработка почви.
  • Избор на пружина тип Gary или пирони.

Спецификации

Технически характеристики Култиватор ΕΤ
едносъставна Сгъваема

ΕΤ
310/28

ΕΤ
360/32
ΕΤ
400/34
ΕΤ
460/44
ΕΤ
530/50
ΕΤ
600/54
ΕΤ
700/62
ΕΤ
800/74
ΕΤ
900/82
Работна ширина (m) 3,10 3,60 4,00 4,60 5,30 6,00 7,00 8,00 9,00
Брой оялгани (m) 28 32 34 44 50 54 62 74 82
Скорост (Km/h) 8 - 12
Тегло (kg) 660 740 820 1320 1480 1550 1750 220 2380
Мощност (HP) 100
120
120
140
130
150
140
160
150
180
160
200
180
220
220< 250<

Картини-Видео