Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2017

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» καλούνται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6Ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων την 6ην Αυγούστου ημέρα Κυριακή του έτους 2017 και ώρα 06.30μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Μετα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , έγκρισητων οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμού-Κατάσταση Αποτελεσμάτων ) της 31-12-2016
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1 έως 31-12-2016
  3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική Γενική συνέλευση θα λάβει χώρα πάλι στα ως άνω γραφεία την 27/08/2017 ημέρα Κυριακή την ιδία ώρα

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχειρήσεις ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να
υποβάλλει τα σχετικά έγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
η Πρόεδρος
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ


Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6Ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων την 8ην Ιουνίου ημέρα Τέταρτη του έτους 2016  και ώρα 06.30μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Μετα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2015
2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1 έως 31-12-2015
3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμό αμοιβής των
4-Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5.Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19/06/2016 και ώρα 6,30 στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6Ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων
Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας και πάλι η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30/06/2016 και ώρα 7,30 μμ στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6Ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχειρήσεις ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
η Πρόεδρος


Πρόσκληση

Περίπτερο 8, Stand 6

Με αφορμή τη συμμετοχή μας στην 26η ΕΚΘΕΣΗ AGROTICA 2016 στη Θεσσαλονίκη σας προσκαλούμε στο περίπτερό μας, όπου θα παρουσιάσουμε τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματά μας.

Δειτε την πρόσκληση