Πρόσκληση

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»

Δειτε την πρόσκληση

Δείτε τα μεταχειρισμένα μηχανήματα μας.